Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

I det nordlige Aarhus ligger Agro Food Park, som er Dan- marks største branchespecialiserede erhvervsmiljø for landbrugs- og fødevarevirksomheder og som i dag huser mere end 85 virksomheder og 1.300 medarbejdere. Den nyeste tilføjelse til det eksisterende etageareal på 58.000 m 2 er Agro Food Park 26, som byder på et 8.300 m² effek- tivt og moderne flerbrugerhus, med lejemålsstørrelser fra 45 m 2 og op. I erhvervsparken i Lisbjerg har modevirksomheden Rains annonceret planer om at gå i jorden i starten af 2023 med deres nye domicilbyggeri. Byggeriet er planlagt til at omfatte 12.000 m², heraf 6.500 m² administration og resten lager. Ejendommen forventes færdigopført i sommeren 2024. Aarhus V Kontorerne i forstæderne Åbyhøj, Brabrand og Aarhus V, der samlet betegnes Aarhus V, er typisk koncentreret om kring ringvejen og langs indfaldsvejene. Bygningsmassens kvalitet er generelt mere svingende end i Aarhus C og Aar- hus N, hvilket afspejles i en relativt stor spredning i leje- niveauerne. Langs Viborgvej er der opstået et populært kontorområde, der tiltrækker en række større virksom- heder og nyt kontorbyggeri.

ni tårne. Byporten Syd, som udgør tre af de ni tårne og er beliggende syd for Viborgvej, er blevet opkøbt af Industriens Pension, som overtog det nøglefærdige byggeri i sidste kvar tal af 2022. Byporten Nord, som bliver opført i etaper, for ventes ved færdigopførelse at omfatte de resterende seks tårne, hvoraf det højeste bliver på 75 meter fordelt på 23 etager. I Aarhus V fortsætter omdannelsen af bydelen Gellerup med det formål at bringe bydelen op på niveau med de resterende byområder. Blandt andet udvikler A. Enggaard området Helheden i Gellerup, som bliver en blandet bydel med ca. 55.000 m² boliger og erhverv. Bygherren bag er PKA, og som led i første stadie er der opført en ny kontor- bygning med en dagligvareforretning i stuetagen. Aarhus Syd Kontormarkedet i Aarhus Syd, som dækker bydelene Viby J, Tranbjerg og Højbjerg, er generelt karakteriseret ved at være opført tidligere end de andre områder omkring Aarhus, hvil- ket ikke blot afspejles i bygningsmassens alder men også kvalitet. Området tiltrækker derfor virksomheder, som er meget omkostningsfokuserede i deres søgen efter nye loka- ler. I dette område er de primære kontorbeliggenheder hovedsageligt placeret enten ud mod ringvejen eller ud mod en af de øvrige hovedfærdselsårer.

Byporten er et længe ventet byggeri med 32.000 m 2 kon- tor, hotel, konferencecenter og erhvervslejemål fordelt på

Typiske lejeniveauer

Kontor

Ændring

2020 1.450 1.050 1.250

2021 1.450 1.150 1.250

2022 1.500 1.150 1.250

2023 1.500 1.150 1.250

2022-23

Aarhus C

Primær

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sekundær

Aarhus N

Primær

Sekundær

825

825

900

900

Aarhus V

Primær

1.150

1.150

1.150

1.150

Sekundær

800

800

800

800

Aarhus S

Primær

1.050

1.050

1.050

1.050

Sekundær

700

700

700

700

Note : Lejeniveauet er angivet i kr. pr. m² p.a., ekskl. driftsomkostninger og skatter, kontor, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online