Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

13

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Opadgående pres på afkastkravene

3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00%

18 Aarhus midtby - primær

19

20

21

22

23

Aarhus midtby - sekundær

Aarhus, udenfor indre ringvej - primær

Aarhus, udenfor indre ringvej - sekundær

Note : Nettostartafkast, kontor, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online