Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

BOLIG

Et lejemarked i ligevægt?

4.146 boliger opført i 2022 (K1-K4)

Dette er kommet til udtryk i, at relativt ensartede boligejen domme på mere sekundære beliggenheder har oplevet øget tomgang. Ligeledes er nye boligprojekter enten færdige eller snart på vej, herunder Basecamp Aarhus, Colosseum, Blæk huset og La Tour Towers, som specifikt er skræddersyet til de studerendes behov for mindre lejemål med adgang til ad- skillige fællesfaciliteter og convenience-løsninger. Konceptet kaldes også micro living. Lejeboligmarkedet i Aarhus er dog generelt fortsat yderst gunstigt, selv efter en længere periode, hvor selv de mest standardiserede boligejendomme blev udlejet, men det er nu i højere grad et spørgsmål om at imødekomme lejernes behov, hvis man skal tiltrække lejere. I efteråret 2022 ”lok kede” flere udlejere af sådanne relativt standardiserede ejendomsprojekter på mere sekundære beliggenheder med at frafalde kravet om depositum og tilbyde et par måneders gratis husleje eller et gavekort til indretning. Derimod ople ver nyopførte og mere primært beliggende, differentierede boligprojekter fortsat stærk lejerefterspørgsel. ”Differentie- ret” betyder her, at konceptet er skræddersyet til en be- stemt målgruppe eller unikt i sin udformning. Dog kan de differentierede koncepter ikke stå alene, da en attraktiv beliggenhed også er altafgørende for graden af succes og efterspørgslen. Med andre ord er beliggenhed fortsat vigtig i forhold til efterspørgslen og betalingsvilligheden, selv for differentierede boligkoncepter. Gennem adskillige år har Aarhus haft et under skud af lejeboliger, hvor det i særdeleshed har været de tilflyttende unge studerende, som har drevet efterspørgslen. Dog har en længere periode med omfattende byggeri ændret dette underudbud, og markedet ser nu ud til at have en bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

312.265 nye etagemeter i 2022 (K1-K4)

74 m ² Gennemsnits- boligstørrelse

89,73% Andel er lejere

6,11% gennemsnits- tomgang

Note : I de tre nederste faktabokse er der tale om gennemsnitsbetragt ninger for etagebolig- markedet i Aarhus Kommune.

Kilde : Colliers, Danmarks Statistik.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online