Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

“Risskov Brynet”, Risskov

Øget forsigtighed på investeringsmarkedet Selvom indgangen til 2022 bød på exceptionelt gode mar kedsforhold efter et år med historisk høj transaktionsakti- vitet, blev realiteten en anden, som året skred frem og in- vestorerne blev mere forsigtige. Markant mindre gunstige markedsforhold som følge af stigende renter, og et øget misforhold mellem køber og sælgers prisforventninger førte således til et kraftigt fald i transaktionsaktiviteten

og højere afkastkrav på boliginvesteringsejendomme i Aarhus. Ligeledes kunne markedet i 2022 i højere grad be skrives som et købers marked, hvor det i 2021 var et sælgers marked. Boliginvesteringsejendomme er fortsat investorer nes mest efterspurgte segment i Aarhus, og med forvent- ning om faldende renter og dermed bedre finansielle vilkår forventes transaktionsaktiviteten i segmentet at stige i 2023 i forhold til 2. halvår 2022.

Typiske startafkastkrav

Bolig

Ændring

2020 3,75% 4,00% 4,25% 4,75% 4,50% 5,25%

2021 3,75% 4,00% 4,25% 4,75% 4,50% 5,00%

2022

2023 3,75% 4,00% 4,00% 4,50% 4,25% 4,75%

2022-23

Aarhus*

Primær

3,375%

50 bp 25 bp 50 bp 25 bp 25 bp 25 bp

Sekundær

3,75% 3,50% 4,25% 4,00% 4,50%

Aarhus**

Primær

Sekundær

Opland

Primær

Sekundær

* Dækker Aarhus Ø, Trøjborg, Åbyhøj, Aarhus N, Risskov og Viby ** Dækker Tilst, Brabrand, Gellerup, Højbjerg og Vejlby

Note : Nettostartafkast, boliger, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online