Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

17

0,17%

Salgspriser

44%

58%

Liggetider

Udbud

Note : Udvikling fra 2021K3 2022K3 for ejerlejligheder i Aarhus Kommune. Kilde : Colliers, Finans Danmark.

Ændrede rammebetingelser påvirker ejerboligmarkedet

Efter mere end et årti med stigende priser har rekordhøj inflation, skærpede finansielle krav og højere omkostnin ger bevirket, at gassen er gået af ballonen på ejerbolig markedet i Aarhus. Afmatningen sker efter en periode under pandemien, hvor kvadratmeterprisen steg markant blandt andet på grund af et rekordlavt udbud og gunstige finansieringsvilkår. En historisk høj inflation har medført en udhuling af reallønnen, hvilket direkte har påvirket danskernes købekraft. Samtidig er både renterne og de økonomiske krav til køberne steget. Selvom 1. halvår 2022 allerede bød på markant højere boligrenter, faldt ejer- boligpriserne ikke. Først i 2. halvår 2022 sås faldende kvadratmeterpriser og højere liggetider. Trods nedgangen i 2. halvår 2022 forventes boligmarke det i Aarhus ikke at opleve tilnærmelsesvist samme af matning som under finanskrisen, da boligejerne i dag har en markant mere robust økonomi og således i færre tilfælde vil være nødsaget til at sælge. Priserne forventes fortsat at falde i de kommende år, men vil til en vis grad stabilisere sig på grund af et fortsat relativt lavt udbud af ejerboliger og i takt med, at finansieringsvilkårene for- bedres, når først renten begynder at falde som forventet.

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online