Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

19

Ekspansionen af Aarhus fortsætter

Aarhus Ø På Aarhus Ø er der i de seneste år opført en række markan- te bygninger, og denne nye bydel på havnefronten er blevet et populært udflugtsmål for aarhusianerne. På grund af den attraktive beliggenhed ligger lejeniveauet og priserne for boliger i Aarhus Ø over gennemsnittet. For at sikre en varie ret beboersammensætning har Aarhus Kommune bestemt, at 25% af boligerne skal være almennyttige. Derudover skal alle bygninger overholde kravene til energieffektivitet med henblik på at indfri Aarhus Kommunes ambition om, at Aar hus skal være CO2-neutral i 2030. Lighthouse 2.0, herunder Fyrtårnet, er nu færdigopført. Fyrtårnet er Danmarks nyeste højeste boligbyggeri med 45 etager, og ud af de 391 opførte ejerlejligheder, er mere end 90% allerede solgt. Ligeledes er Nicolinehus, tidligere beskre vet under kontor, nu færdigopført. Bygningen har et bolig- areal på 25.000 m 2 fordelt på 175 ejerlejligheder. Byggeriet af det store boligprojekt Bassin 7, som ligger i krydsfeltet mellem kulturliv, byliv, og ø-liv, er ved at nærme sig sin afslutning, herunder Kampanilen, som er tegnet af BIG og har en unik arkitektonisk stil. Kampanilen indeholder 75 ejerlejligheder og ét erhvervslejemål, hvor næsten samt lige ejerlejligheder allerede er solgt før færdigopførelse. I de seneste år har Aarhus undergået en markant forvandling for at imødekomme de mange tilflyttere. Således er der skabt nye boligområder, men med respekt for de gamle områder, for at opnå en harmonisk sammenhæng mellem by, natur og historie. Nedenstående giver et indblik i denne by- udvikling.

En udviklingsplan for Pier 3, som tidligere var Molslinjens færgeplads, er nu igangsat, og Aarhus Kommune forventes at igangsætte udbuddet af området i foråret 2023 med hen blik på at etablere et arealudviklingsselskab. Området for ventes at byde på boliger, grønne byrum, idrætsfaciliteter og meget mere. Aarhus K Området, som er blevet døbt Aarhus K, er et brokvarter, som strækker sig fra før Godsbanen til den nyere boligejendom Trianglen langs Søren Frichs Vej. Det forventes at rumme 2.800 boliger i alt, når det er fuldt udviklet. I området ligger blandt andet den nye arkitektskole, New AARCH, som er blevet kåret til årets byggeri af magasinet Byggeri og ejer- boligprojektet Æggepakkeriet. Godsbanehuset, som blev fær digopført i 2022, byder på 76 lejeboliger varierende fra 1-5 værelser, alle udlejet blot 2,5 måneder efter færdigopførelse. Udviklingen ved Godsbanen har nu transformeret området til et mangfoldigt og mulighedsrigt rum i det centrale Aarhus. I området er Godsbanekollegiet nu også færdigopført, be- stående af henholdsvis Karreen og Tårnet med i alt 331 et- værelseslejligheder og 29 toværelseslejligheder. I området er Lidl ligeledes ved at opføre deres nye danske hovedkontor, som kommer til at være på 20.000 m 2 med p-hus og kon- ceptbutik. Det nye hovedkontor forventes at kunne tages i brug medio 2023. I nærheden af Aarhus K har PensionDanmark opkøbt den 70.000 m 2 store grund, hvor Silvan og Stark tidligere lå, med henblik på at udvikle et nyt byområde, der er navngivet Træ- lasten. Projektet er kun den anden af sin art i Aarhus, som har opnået DGNB platincertificering, blandt andet på grund af genbrug af byggematerialer fra nedrivningen af de gamle bygninger. Byggeriet er nu i gang, og den første fase af bolig ejendomme forventes færdigopført ultimo 2023. Ved færdig gørelsen af Trælasten vil sammensætningen i området være 59% lejeboliger, 21% ejerboliger (i alt 700 boliger), og 20% erhverv. Projektet vil være med til at fortætte bymidten.

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online