Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

21

ger, erhverv og institutioner. Når området er fuldt udviklet, forventes det at rumme 1.600-1.700 boliger. Aktuelt er pro jekterne Enghaven og Lynghaven blevet opført af Heimsta den. Begge projekter stod indflytningsklar i sommeren 2022 og byder på i alt 473 boliger. Bindesbøll Byen Bindesbøll Byen, der er opkaldt efter den berømte danske arkitekt Gottlieb Bindesbøll, ligger i Risskov med kort afstand til kysten og omgivet af parker. Tidligere husede området et psykiatrisk hospital med tilhørende parkanlæg. I 2018 flyt tede hospitalet for at blive en del af det nye supersygehus. Området er nu omdannet til en helt ny bydel af PKA, KPC og Lærernes Pension. Bydelen består af fire forskellige områder med hvert sit unikke arkitektoniske udtryk samt en blanding af historiske og nye bygninger. Området rummer ca. 1.200 boliger, hvor hver 6. bolig vil være en almen bolig. Kun to af de adskillige projekter er ejerboliger, og området har overordnet vist sig at være yderst populært med høj efter-

spørgsel. I de kommende år vil byggeriet fortsætte, og om- rådet forventes at blive en yderst attraktiv bydel for unge såvel som ældre. Marienlyst Beliggende mellem Tilst og Skejby, ca. 7 kilometer nordvest for Aarhus, ligger Marienlyst – et grønt område med et areal på ca. 1,2 mio. m 2 , der ifølge visionen nu skal flette natur og byliv sammen. Flere større aktører er i samarbejde med Aar hus Kommune i tidlig proces vedrørende områdets udvikling, som over de kommende 10 år forventes at tilføre omtrent 8.000 boliger med et totalt areal på op til 738.000 m 2 . Inten- tionen er også at opføre en ny skole samt institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Lisbjerg Lisbjerg, der ligger ca. seks kilometer nord for Aarhus og har forbindelse til midtbyen via letbanen, er det største igang- værende byudviklingsområde i Aarhus med intet mindre end 1.000.000 m 2 boligareal. Udviklingshorisonten er på over 60 år, hvilket svarer til, at der i gennemsnit vil blive færdig gjort ca. 16.000 m 2 boligareal om året. Karrébebyggelse bli ver kendetegnende for boligbebyggelsen i området, som en moderne hyldest til den historiske landsbys firlængede gårdstruktur. Ligeledes opføres der sideløbende 250.000 m 2 erhverv, herunder udvalgsbutikker, caféer og restauranter. Området forventes at have 25.000 indbyggere, når det er fuldt udvik let, og det kommer til at indeholde en bymidte og en skole. Viby Store Ravnsbjerg, som er navnet på den tidligere Arla-grund i Viby, er i den spæde start af et udviklingsforløb, som skal omdanne området til at huse i alt 1.700 boliger. I et samar bejde mellem 1927 Estate og Cebra skal denne nye bydel byde på et bilfrit område, en skovbørnehave, udendørs idrætsfaciliteter og et fælleshus. Ligeledes ligger området tæt på en allerede etableret letbanestation. Boligmassen kommer til at bestå af karrébyggeri og højhuse med lejlig- heder, seniorboliger, rækkehuse og micro living boliger. Der forventes byggestart i 2024.

Aarhus Ø

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Frederiks Plads

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online