Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

RETAIL

Omstillingsparat retailmarked i modvind

Med coronapandemiens modgang i bakspejlet var det aarhusianske retailmarked optimistisk. Det havde vist sin styrke igennem pandemien, blandt andet i kraft af omstillingsparathed, kundeforståelse og succes- fulde forhandlinger mellem lejere og udlejere.

Det traditionelle retailmarked udfordres Som under coronapandemien er genforhandlinger, om- rokeringer og fleksible udlejere fortsat med til at forklare det aarhusianske retailmarkeds modstandskraft. En dialog mellem udlejer og lejer har i de seneste år været et langt større behov end tidligere, og udlejer har især været nødsa get til at komme betrængte lejere i møde, fx ved at tilbyde loft over lejereguleringer og kortere bindingsperioder. Som følge af de ændrede markedsvilkår og forbrugsmønstre har mange butikskæder i Aarhus haft skærpet fokus på at etablere fysiske butikker, som tilbyder et bedre samspil med deres onlineplatform, fx igennem kundeloyalitets program mer, etablering af click & collect og opstilling af automater, hvor kunden i butikken selv kan bestille varer til hjemme- levering. Ligeledes er et par møbelbutikker og køkkenforret ninger søgt tilbage mod bymidten og således væk fra boks butikkerne. På dagligvaremarkedet i Aarhus vinder Wolt og Nemlig frem med deres abonnementsløsninger, som i høj grad imødekommer forbrugernes ønske om convenience og et minimalt tidsforbrug. I den kommende periode forventes der stabile lejeniveauer for de mest attraktivt beliggende butikslejemål i Aarhus, hvorimod de mere sekundært beliggende butikslejemål kan komme under et nedadgående pres.

Selv om 2022 viste sig at være et år, hvor retailmarkedet også oplevede modvind i form af mindre gunstige markeds vilkår, har markedet bevist sin fortsatte resiliens. Tomgan gen er således lav for butikker i Aarhus, men kan forventes at stige i løbet af 2023, da flere lejere fortsat oplever øko nomiske vanskeligheder. Ligeledes tyder udviklingen i for brugertilliden og den fortsatte svækkelse af danskernes købekraft på, at flere retailkæder vil være nødsaget til at reducere antallet af butikker. Fx annoncerede Sportmaster ultimo 2022, at de lukker 8 butikker. For mindre aktører kan markedsudsigterne have endnu større konsekvenser. Strøget, herunder Ryesgade, Søndergade, Lille Torv og Store Torv, er den primære og mest attraktive beliggenhed for udvalgsbutikker i Aarhus. Midt på Strøget ligger stor- magasinet Salling, som er et massivt trækplaster for kun der og har enorm betydning for Strøgets popularitet. Ved Aarhus Hovedbanegård i den sydlige ende af Strøget lig ger Bruuns Galleri, en af Danmarks mest besøgte indkøbs centre. Latinerkvarteret, som er kendt for sin charmerende arkitektur og pulserende byliv, er beliggende i den nord lige ende af Strøget, og er den mest eftertragtede beliggen hed for caféer og restaurationslejemål. Som resultat af de ændrede markedsvilkår og den svækkede købekraft hos forbrugerne forventes der øget konkurrence om de pri mære lokationer i den kommende tid. Ligeledes forventes de butikskæder, som oplever et økonomisk pres, at beholde deres primært beliggende butikker og opsige mere sekun dært beliggende lejemål.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online