Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

Moderat investorefterspørgsel Investorefterspørgslen efter retailejendomme i Aarhus er fortsat begrænset, og generelt er køberne blevet mere for sigtige og kræsne. Dog er der stadig pæn efterspørgsel efter mere konjunkturresistente segmenter med bonitetsstærke

lejere. Det samme gør sig gældende for de mest primært beliggende ejendomme, som også fremover forventes at opleve høj brugerefterspørgsel og kundeflow. I de næste 12 måneder forventes investorer med fokus på retail fortsat at være aktive i markedet, men de vil være mere selektive.

Typiske lejeniveauer

Retail

Ændring

2020 6.500 3.500 3.500 2.000 1.000

2021 6.000 3.250 3.250 2.000 1.000

2022 6.000 3.000 3.000 2.200 1.100

2023 6.000 3.000 3.000 2.000 1.000

2022-23

Strøget

Primær

0% 0% 0%

Sekundær

Latinerkvarteret

Primær

Sekundær

-9% -9%

Lokale butikscentre

Primær

Sekundær

900

900

900

900

0%

Note : Lejeniveauet er angivet i kr. pr. m² p.a., ekskl. driftsomkostninger og skatter, retail, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Ændrede markedsvilkår påvirker afkastkravet

3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00%

18 High street - Primær

19

20

21

22

23

High street - Sekundær

Lokale butikscentre - Primær

Lokale butikscentre - Sekundær

Note : Nettostartafkast, retail, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online