Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

Typiske lejeniveauer

1 Aarhus Nord Primær

400 325

Sekundær

2 Aarhus Vest Primær

500 375

Sekundær

E45

3 Aarhus Syd Primær

400 325

Logistikområde Bymarkering Vejnet

Sekundær

Markedsforventning

Note: Lejeniveauer angivet i kr. pr. m ² pr. år, ekskl. driftsomkostninger og skatter, primo 2023. Kilde: Colliers.

1

2

3

E45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online