Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

5

Befolkningsudvikling, 2020-2022 361.544 55% 9% 34% Fødselsoverskudsandel Befolkningstal, 2022

Flyttemønstre 1

Tilflytning

Fraflytning

50%

-29%

17%

-23%

20-24 år

25-29 år

Nettotilflyttet

Nettoindvandring

25-29 år

20-24 år

Befolkningstilvækst, 2012-2022 1

Hvem har defineret tilvæksten?

Hvor har befolkningsfaldet været størst?

25-29 år

20-24 år

45-49 år

40-44 år

31%

13.271

16%

6.781

-3%

-1.166

-2%

-728

Befolkningsfremskrivning, 2022-2032 1

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Hvem kommer til at definere tilvæksten?

Hvor vil befolkningsfaldet være størst?

0-4 år

35-39 år

50-54 år

45-49 år

20%

5.575

17%

4.928

-5%

-1.338

-4%

-1.245

216.921

3,20% 23% 262.497

Antal beskæftigede

Arbejdsløsheds- rate

med bachelorgrad eller højere

Gns. disponibel årsindkomst

Note : Data for Aarhus Kommune. 1 Beregnet på basis af total tilvækst i perioden. Kilde : Colliers, Danmarks Statistik.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online