Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

7

Stærk efterspørgsel afspejles i fortsat lave tomgangsniveauer

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note : Tomgang, kontor, Aarhus. Kilde : Colliers, Ejendomstorvet.dk.

Kontorbyggeriet “Blixens”, Brabrand

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online