Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

9

Nye kontorejendomme former det arkitektoniske udtryk for byen

Aarhus har et meget områdespecifikt kontormarked, hvor hvert område har unikke styrker og svagheder. Med andre ord er kontormarkedet meget heterogent, og flere af byområderne er under større udvikling. Aarhus C Aarhus C, det centrale Aarhus, er fortsat en primær kontor beliggenhed, og kontorlejemålene i området har sammen med Aarhus Ø generelt de højeste lejeniveauer i Aarhus. Området tiltrækker typisk liberale erhverv, finansielle virk somheder og videnstunge erhverv, som værdsætter den centrale placering og ønsker en fremtrædende og synlig beliggenhed i bybilledet. Overfor DOKK1 er det næsten 9.000 m 2 store kontorhus, Europa Plads, som deler navn med pladsen, fortsat under opførelse. Europa Plads bliver endnu en ikonisk kontorbyg ning i hjertet af Aarhus, hvor ankerlejere som Nykredit og Poul Schmith/Kammeradvokaten vil være at finde, når byg ningen står færdigopført i 2023. Ved Europa Plads er et nyt højhus med en blanding af boliger og erhverv på tegne brættet hos Remien Ejendomme. Hvis planerne om dette højhus i 20 etager bliver godkendt af Aarhus Kommune, vil ejendommen blive et bindeled mellem DOKK1-området og Sydhavnen. Skitseprojekterne for blandt andet Rutebilstations- grunden og de tilstødende DSB Ejendomme-arealer er nu efter næsten 10 år blevet genoplivet i nye klæder. Skitse- projektet, som er døbt Perlekæden, og er udformet af Cobe og Rambøll m.fl., rummer blandt andet butikker, kontorer, publikumsorienterede erhverv og boliger. Helhedsplanen afventer byrådsbehandling.

En stor andel af kontorarealerne i Aarhus C har historisk set været umoderne og ineffektivt indrettet, hvilket de seneste års mange nye kontorprojekter dog har ændret på. Især i området omkring Frederiks Plads, som ligger i overgangen mellem bydelen Frederiksbjerg, bymidten og Sydhavnskvarteret, har Bricks og Domis forestået en større transformation. Frederiks Plads har været under udvikling siden 2017 og er nu færdigudviklet på nær et sidste bygge felt. Ved færdigopførelsen vil projektet omfatte et samlet etageareal på ca. 48.500 m 2 , fordelt på 35.000 m 2 erhverv og 13.500 m 2 bolig. Erhvervsarealet er primært kontor- lejemål, men også butiks-, café- og restaurationslejemål. Prismet er et ikonisk og kontroversielt kontorhøjhus, som ligger ved Den Gamle By og er bygget af PFA. Ved sit 20-års jubilæum annoncerede PFA i samarbejde med Kilden & Hindby renoveringsplaner i milliardklassen. Hele facaden skal have en lettere rød beklædning, og der skal bygges 6 etager oven på den nuværende bygning. PFA vil i alt opføre 25.000 m 2 erhverv og yderligere 20.000 m 2 bolig i tilknytning til Prismet. Hvis de nuværende forventninger holder stik, vil projektet være færdigt i 2026. Området omkring Sydhavnen, Sydhavnskvarteret, bliver ud viklet af A. Enggaard til et nyt erhvervsområde med kontor og to hoteller. Derudover skal området være en levende by del med fokus på det kunstneriske og være spækket med aktiviteter for borgerne. Udviklingsplanen for området dæk ker også en aarhusiansk high line, der skal skabe forbindel- se mellem Sydhavnskvarteret og Frederiks Plads. Ved Syd- havnskvarteret finder man Danske Banks hovedsæde i Aarhus. Olav de Linde er tæt på dette område i gang med at opføre Danmarks højeste kontorhus, Mindet 6, som med sine 39 etager bliver hele 144 meter højt. Ligeledes er byg geriet af den nye unikke kontorejendom, TRÆ, i den første opstartsfase. Udviklet af PFA i samarbejde med Kilden & Hindby vil TRÆ, som antydet, primært blive opført i træ. Projektet forventes færdigopført i slutningen af 2024 og vil få en højde på 78 meter, svarende til 20 etager.

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online