Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

Intro

Aarhus, Danmarks næststørste by, er centralt beliggende i forhold til de andre større byer i Jylland, kun en times kørsel fra Aalborg mod nord, Herning mod vest og Trekant- området mod syd. Aarhus Kommune har 362.000 indbyggere med danmarksrekord i andelen af studerende i befolkningen, nemlig omkring 15%, og byen ligger desuden midt i Region Midtjylland med mere end 1,3 millioner indbyggere. Den jyske metropol stortrives

I det seneste årti har Aarhus oplevet en stærk befolknings tilvækst på hele 13% sammenholdt med ca. 5,85% på lands plan. En af årsagerne til denne imponerende tilvækst er en 31% stigning i antallet af tilflyttende studerende, dvs. grup- pen af 20-29-årige, og en 13% stigning i antallet af 30-34- årige, altså unge erhvervsaktive. Det er i særdeleshed i sommerperioden, hvor Aarhus oplever sin største tilvækst af især studerende, hvilket er afspejlet i nettotilflytnings mønstret. Frem mod 2032 vil antallet af aarhusianere fortsat stige, hvilket afspejles i en forventet tilvækst på 8% sammenholdt med 3,50% på landsplan. Modsat den historiske tilvækst er det nu de unge børnefamilier, som forventes at drive til-

væksten med en forventet stigning på 20% for 0-4-årige og en 16% stigning for de 30-39-årige. Som på tværs af landet forventes de ældste befolkningsgrupper dog fortsat at op leve en høj procentuel vækst. De demografiske ændringer vil således spille en yderst vigtig rolle for det fremtidige boligbehov blandt aarhusianerne, hvis prognoserne holder stik. Det er nemlig ikke givet, at de 30-39-årige vælger at for blive i Aarhus Kommune, på trods af et attraktivt arbejds- udbud, da boligudbuddet og -priserne her og i de nærlig gende kommuner har stor betydning for kommunens evne til at fastholde denne aldersgruppe. Udtrykt på en anden måde: der er adskillige faktorer, som kan påvirke den frem tidige demografi i kommunen, og disse kan ændre sig fra år til år.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online